AMK Computer

Oficiálna stránka firmy AMK Computer

Prihlasovací formulárShow Password

Škálovate?né procesory Intel® Xeon®

Škálovate?né procesory Intel® Xeon®
Škálovate?né procesory Intel® Xeon® profitujú z desa?ro?í inovácií v oblasti najbežnejších požiadaviek na pracovné za?aženie, ktoré sú podporované úzkym partnerstvom a hlbokou integráciou so svetovými lídrami a poskytovate?mi riešení.

Vyvážená architektúra optimalizovaná pre mnoho typov pracovného za?aženia a úrovní výkonu, všetko s konzistentnou, otvorenou architektúrou Intel, ktorú poznáte a ktorej dôverujete, ktorá poskytuje zabudovanú akceleráciu AI a pokro?ilé funkcie zabezpe?enia, vám procesory Intel® Xeon® Scalable umož?ujú umiestni? vaše pracovné zá?aže bezpe?ne tam, kde dosahujú najlepší výkon - od okraja po cloud.
Nie sú podkategórie

SpäťOznamenie:
amkcomputer © 2023