Neprihlásený!

AMK Computer

Všetko pre vás a vaše pohodlie.


O nás

U nás kúpiš aj to, čo na našej stránke nenájdeš. Zavolaj na 0910479777 alebo napíš na amkcomputer@amkcomputer.sk
Nie sú podkategórie.
počet produktov: 2

Ján Mašlanka - AMK Computer Okulka 15/22 Vranov nad Topľou 093 01

Firma AMK Computer vznikla v roku 2006 zápisom do ž.r.: OŽP-R/2006/02841-2/RC1 č.ž.r. 790-9701. Firma od začiatku pôsobí­ v oblasti informačných technológií­. Svojich zákazníkov sme zí­skali predovšetkým kvalitnými počí­tačmi z vlastnej dielne (pod značkou AMK COMPUTER). Neskôr sme rozší­rili portfólio služieb v oblasti prenosu a spracovania dát. Veľmi žiadanou bola a doposiaľ stále je služba AMK.NET. Svojim verným zákazní­kom dokážeme