AMK Computer

Oficiálna stránka firmy AMK Computer

Prihlasovací formulárShow Password

Programy

Ponuka našich programov prístupu k internetu.
Nie sú podkategórie

SpäťOznamenie:

AMK.NET

Firma AMK Computer poskytuje služby dátovej komunikácie formou prenájmu prístupu do siete AMK.NET. Neoddelite?nou súčasťou prístupu do siete AMK.NET je aj prí­stup do celosvetovej siete internet. Služba je k dispozí­cii v lokalitách Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou) Mestská ?as? Lomnica a sí­dlisko Okulka vo Vranove nad Topľou.
V základe tejto služby poskytujeme zákazníkom prístup do našej siete prenosovou rýchlosťou podľa štandardu 802.11.
K službe vieme poskytnú? ?alšie doplnkové služby, ako sú virtuálna privátna sieť, či bezdrôtový dátový okruh. Taktiež ako doplnkovú službu vieme poskytnú? garantovanú prenosovú rýchlosť až do 10/10 Mbps, resp. podľa dohody aj vyššiu.
Uvedená cena predstavuje mesa?ný paušál.

cena 100 na sklade: 0 ks

AMK.NET PLUS

Nová služba prístupu do siete AMK.NET Vám poskytne spoľahlivý a bezpečný prístup do siete internet. Vďaka novej technológií bezdrôtových sietí službou AMK.NET PLUS získate prístup do celosvetovej siete prenosovou rýchlosťou až 54 Mbps. Pripojenie je zabezpečené a kryptované najnovšími technológiami. Služba bude dostupná už od nového roku 2020 v lokalitách: Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou), Vranov nad Topľou - Lomnica, Vranov nad Topľou, sídlisko Okulka. Zároveň pracujeme na rozšírení siete aj pre ďalšie lokality.
uvedená cena predstavuje mesačný paušál.

cena 1796 na sklade: 0 ks

CHEAP Internet

Pre ve?ký záujem o internet v lokalitách s vysokou dostupnosčou a predovšetkým pre zvýšenie dostupnosti aj pre menej solventných zákazníkov, a zákazníkov, ktorí nemajú vysoké nároky na internetové pripojenie, ako sú napríklad dôchodcovia, sme pripravili nový program CHEAP Internet. Ide o prístup do siete internet bezdrôtovou technológiou so štandardným zabezpe?ením. Touto službou získate prístup do siete prenosovou rýchlosťou až 6/1 Mbps. Služba je poskytovaná bez obmedzenia objemu dát. Rovnako, ako aj v ostatných našich programoch.
Inštalácia služby je za symbolických 19,99 € bez DPH (23,99 € s DPH)
Uvedená cena predstavuje cenu za mesa?ný paušál.

cena 719 na sklade: 0 ks
amkcomputer © 2024