Neprihlásený!

AMK Computer

Všetko pre vás a vaše pohodlie.


Programy

Ponuka našich programov prístupu k internetu.
Nie sú podkategórie.
počet produktov: 4

AMK.NET

Firma AMK Computer poskytuje služby dátovej komunikácie formou prenájmu prístupu do siete AMK.NET. Neoddeliteľnou súčasťou prístupu do siete AMK.NET je aj prí­stup do celosvetovej siete internet. Služba je k dispozí­cii v lokalitách Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou) Mestská časť Lomnica a sí­dlisko Okulka vo Vranove nad Topľou. V základe tejto služby poskytujeme zákazníkom prístup do našej siete prenosovou rýchlosťou podľa štand

  10.00  s DPH
 na sklade 4 ks 

AMK.NET PLUS

Nová služba prístupu do siete AMK.NET Vám poskytne spoľahlivý a bezpečný prístup do siete internet. Vďaka novej technológií bezdrôtových sietí službou AMK.NET PLUS získate prístup do celosvetovej siete prenosovou rýchlosťou až 54 Mbps. Pripojenie je zabezpečené a kryptované najnovšími technológiami. Služba bude dostupná už od nového roku 2020 v lokalitách: Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou), Vranov nad Topľou - Lomnica, Vranov nad

  17.96  s DPH
 na objednávku 

CHEAP Internet

Pre veľký záujem o internet v lokalitách s vysokou dostupnosťou a predovšetkým pre zvýšenie dostupnosti aj pre menej solventných zákazníkov, a zákazníkov, ktorí nemajú vysoké nároky na internetové pripojenie, ako sú napríklad dôchodcovia, sme pripravili nový program CHEAP Internet. Ide o prístup do siete internet bezdrôtovou technológiou so štandardným zabezpečením. Touto službou získate prístup do siete prenosovou rýchlosťou až 6/1 Mb

  7.19  s DPH
 na objednávku 

INŠTALÁCIA internetu.

Zriadenie prístupu k internetu (inštalácia) predstavuje nevyhnutné úkony, medzi ktoré patrí: - nastavenie optimálnej pozície prijímacej antény - Pripojenie prístupového klienta k Vášmu zariadeniu (počítaču, nottebooku, domácemu smerovaču a pod.) - konfigurácia prístupového bodu. V cene inštalácie nie je dodanie koncového prijímacieho zariadenia. Dodávku prijímaceho zariadenia - bezdrôtový klient, si môžete zakúpiť podľa výberu z n

  23.99  s DPH
 na objednávku