Neprihlásený!

AMK Computer

Všetko pre vás a vaše pohodlie.


Dôležité informácie

Dôležité informácie. Tu nájdete dôležité informácie k prevádzke internetu - zmeny, obmedzenia, prerušenie dodávky a pod.
Nie sú podkategórie.
počet produktov: 1

Ukončenie dohody o poskytovaní služieb.

Výpovedná doba služieb AMK.NET je u štandardných užívateľov 3 mesiace, ktoré plynú prvým dňom mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola uzavretá dohoda o ukončení poskytovania služieb. Podmienkou je, aby mal zákazník uhradené všetky poplatky za poskytované služby. V prípade, ak u daného zákazníka evidejeme dlh, výpovedná doba 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli pripísané dĺžne finančné prostriedk