AMK Computer

Oficiálna stránka firmy AMK Computer

Prihlasovací formulárShow Password

Dôležité informácie

Dôležité informácie. Tu nájdete dôležité informácie k prevádzke internetu - zmeny, obmedzenia, prerušenie dodávky a pod.
Nie sú podkategórie

SpäťOznamenie:

Ukončenie dohody o p...

Výpovedná doba služieb AMK.NET je u štandardných užívateľov 3 mesiace, ktoré plynú prvým dňom mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola uzavretá dohoda o ukončení poskytovania služieb. Podmienkou je, aby mal zákazník uhradené všetky poplatky za poskytované služby. V prípade, ak u daného zákazníka evidujeme dlh, výpovedná doba 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli pripísané dlžné finančné prostriedky pripísané na náš účet.
Po ukončení služby na základe dohody (najneskôr do 5. prac. od dohodnutého dňa ukončenia poskytovania služby) je zákazník povinný vrátiť bezdrôtové zariadenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rámci inštalácie služby. V prípade, ak zákazník zariadenie nevráti, bude mu následne vyfakturovaná pokuta vo výške 50,- €. Ak zákazník nemá možnosť demontovať zariadenie sám, môže objednať službu "servisný zásah". Objednaním služby si zabezpečíte demontáž zariadenia. Cena tejto služby je uvedená v aktuálnom cenníku.

amkcomputer © 2024