AMK Computer

Oficiálna stránka firmy AMK Computer

Prihlasovací formulárShow Password

Procesory Intel

Po?íta?ové procesory od výrobcu Intel. Výber procesora je ve?mi dôležitý z poh?adu jeho výkonu. Pri výbere procesora je dôležitý nielen takt procesora, na ktorý zvy?ajne dávame dôraz, ?asto si všímame aj case procesora, ?o má naozaj významný vplyv na celkový výpo?tový výkon procesora. Nemôžeme však opomenú? aj genera?ný vývoj. Každou novou generáciou procesor dostáva novú, vylepšenú inštruk?nú sadu. A v kone?nom dôsledku napokon porovnávame cenu.
Rady procesorov Inter:


Podkategórie:
Škálovateľné procesory Intel® Xeon®, Procesory Intel® Xeon®, Rodina procesorov Intel® Core ™, Procesory INTEL
SpäťOznamenie:
amkcomputer © 2024