AMK Computer

Oficiálna stránka firmy AMK Computer

Prihlasovací formulárShow Password

Displeje

Rôzne druhy displejov. LCD, TFT, LED a pod.
V ponuke nájdete aj najžiadanejšie LCD znakové displeje. Z ponuky môžete vybra? aj LCD displeje s i2c zbernicou. Ich výhodou je potreba menšieho po?tu prepájacích vodi?ov, ?ím sa zárove? zníži aj poruchovos? navrhovaných zariadení.
Vyberte z našej ponuky a vyrábajte moderné IoT zariadenia.
Nie sú podkategórie

SpäťOznamenie:

16x2 LCD displej 160...

Jedná sa o základný LCD displej - 16 znakov a 2 riadky, modro podsvietený, biele písmená. Na pripojenie na Arduino Vám potom sta?í iba 2 vodi?e pre zbernicu I2C (IIC) a napájanie. Súčasčou prevodníka je aj potenciometer na nastavenie kontrastu displeja. Využíva extrémne jednoduchý HD44780 radi? paralelného rozhrania.

Intenzitu podsvietenia displeja je možné regulova? iba vloženým rezistorom (trimrom, potenciometrom) namiesto prepojky podsvietenia.

prepojka_i2c_prevodniku

Špecifikácia:
Rozlíšenie: 2-riadky x 16-znakov
Farba: modrá
Napájanie: 5V
Rozmery modulu: 80x35x11mm
Ve?kos? zobrazovacej plochy: 64.5x16mm
Driver IC: HD44780
Súčasčou dodávky:
1ks 16x2 LCD displej 1602 modrý + I2C prevodník
Poznámka:
Tento výrobok nie je samostatne funk?ným celkom a môže vyžadova? odbornú montáž.
Fotografie výrobkov sú iba ilustráciami na ukážku a niekedy sa môžu líši? od skuto?ného vzh?adu predmetu. Avšak toto nemení jej základné vlastnosti.

cena 5.1 na sklade: 2 ks

20x4 LCD displej 200...

Detailný popis produktu
20x4 LCD displej 2004 zelený + I2C prevodník
Jedná sa o základný LCD displej - 20 znakov a 4 riadky, žltozeleno podsvietený, čierne písmená. Využíva extrémne jednoduchý HD44780 radi? paralelného rozhrania + I2C prevodník. Na pripojenie na Arduino Ti potom sta?í iba 2 vodi?e pre zbernicu I2C (IIC) a napájanie. Súčasčou prevodníka je aj potenciometer na nastavenie jasu displeja! Využíva extrémne jednoduchý HD44780 radi? paralelného rozhrania.

prepojka_i2c_prevodniku

Špecifikácia:
Rozlíšenie: 4-riadky x 20-znakov
Napájanie: 5V
Rozmery modulu: 98x60x12mm
Driver IC: HD44780
Súčasčou dodávky:
1ks 20x4 LCD displej 2004 zelený + I2C prevodník
Poznámka:
Tento výrobok nie je samostatne funk?ným celkom a môže vyžadova? odbornú montáž.
Fotografie výrobkov sú iba ilustráciami na ukážku a niekedy sa môžu líši? od skuto?ného vzh?adu predmetu. Avšak toto nemení jej základné vlastnosti.

cena 929 na sklade: 2 ks

20x4 LCD displej 200...

Detailný popis produktu
Jedná sa o základný LCD displej - 20 znakov a 4 riadky, modro podsvietený, biele písmená. Využíva extrémne jednoduchý HD44780 radi? paralelného rozhrania + I2C prevodník. Na pripojenie na Arduino Ti potom sta?í iba 2 vodi?e pre zbernicu I2C (IIC) a napájanie. Súčasčou prevodníka je aj potenciometer na nastavenie jasu displeja! Využíva extrémne jednoduchý HD44780 radi? paralelného rozhrania.

Intenzitu podsvietenia displeja je možné regulova? iba vloženým rezistorom (trimrom, potenciometrom) namiesto prepojky podsvietenia.

prepojka_i2c_prevodniku

Špecifikácia:
Rozlíšenie: 4-riadky x 20-znakov
Napájanie: 5V
Rozmery modulu: 98x60x12mm
Driver IC: HD44780
Súčasčou dodávky:
1ks 20x4 LCD displej 2004 modrý + I2C prevodník
Poznámka:
Tento výrobok nie je samostatne funk?ným celkom a môže vyžadova? odbornú montáž.
Fotografie výrobkov sú iba ilustráciami na ukážku a niekedy sa môžu líši? od skuto?ného vzh?adu predmetu. Avšak toto nemení jej základné vlastnosti.

file_downloadrk_10290_410_datasheet.pdf
file_downloadhd44780_datasheet.pdf

cena 969 na sklade: 2 ks

Sharp LS027B7DH01 2....

MemoryLCD od firmy Sharp je ve?mi populárna zobrazovacia jednotka, pretože má ve?mi dobrý kontrast a zároveň ve?mi nízku spotrebu. MemoryLCD potrebuje napájanie 5V. Spotreba v statickom režime je 50 uW, po?as prepisu potom menšia ako 175 uW.

Špecifikácia:
Rozlíšenie: 400x240
Napájanie: 5V
Logic level 3.3V (5V tolerant)
Interface: SPI
Rozmery: 62.8x42.8x0.2mm
Súčasčou dodávky:
1ks Sharp LS027B7DH01 2.7" 400x240 LCD Memory displej
Poznámka:
Tento výrobok nie je samostatne funk?ným celkom a môže vyžadova? odbornú montáž.
Fotografie výrobkov sú iba ilustráciami na ukážku a niekedy sa môžu líši? od skuto?ného vzh?adu predmetu. Avšak toto nemení jej základné vlastnosti.

file_downloadls027b7dh01_rev_jun_2010.pdf

cena 2999 na sklade: 1 ks

Arduino Mega TFT LCD...

Arduino Mega TFT LCD shield
Pomocou tohto adaptéra môžeš nasadi? 3.2" LCD TFT displej priamo na Vaše Arduino MEGA (DUE), bez letovania.

Súčasčou dodávky:
1ks Arduino Mega TFT LCD shield
Poznámka:
Tento výrobok nie je samostatne funk?ným celkom a môže vyžadova? odbornú montáž.
Fotografie výrobkov sú iba ilustráciami na ukážku a niekedy sa môžu líši? od skuto?ného vzh?adu predmetu. Avšak toto nemení jej základné vlastnosti.
Arduino Mega nie je súčasťou balenia.
Po nasadení shieldu, prosím, skontrolujte, či sa vývody zo spodnej strany nedotýkajú puzdier súčiastok na spodnej doske! Mohlo by to spôsobi? skrat a zni?enie shieldu, alebo aj základnej dosky. Na takto poškodený tovar sa záruka nevz?ahuje!

cena 599 na sklade: 5 ks

16x2 LCD displej 160...

Ide o základný LCD displej - 16 znakov a 2 riadky. Využíva extrémne jednoduchý HD44780 radi? paralelného rozhrania. Zelené pozadie, čierny text, podsvietenie.

Špecifikácia:
Rozlíšenie: 2-riadky x 16-znakov
Napájanie: 5V
Rozmery modulu: 80x35x11mm
Ve?kos? zobrazovacej plochy: 64.5x16mm
Driver IC: HD44780
Súčasčou dodávky:
1ks 16x2 LCD displej 1602 zelený
Poznámka:
Tento výrobok nie je samostatne funk?ným celkom a môže vyžadova? odbornú montáž.
Fotografie výrobkov sú iba ilustráciami na ukážku a niekedy sa môžu líši? od skuto?ného vzh?adu predmetu. Avšak toto nemení jej základné vlastnosti.

file_downloadeone_1602a1_datasheet.pdf
file_downloadhd44780_datasheet.pdf

cena 404 na sklade: 4 ks

Arduino 1602 LCD + k...file_downloadeone_1602a1_datasheet.pdf

cena 544 na sklade: 2 ks

i2C p?evodník pro LC...

Detailný popis produktu
Zaberie vám pripojenie displeja ve?a pinov? Pripojte display iba 2 vodi?mi. Na pripojenie na Arduino Vám potom sta?í iba 2 vodi?e pre zbernicu I2C (IIC) a napájanie. Súčasčou prevodníka je aj potenciometer na nastavenie kontrastu displeja.

Intenzitu podsvietenia displeja je možné regulova? riadením pinu P3 prevodníka. Nastavením pinu na LOW sa podsvietenie vypne. Pokia? je pin v úrovni HIGH, alebo vysokej impedancii, je podsvietenie zapnuté. V knižnici pre Arduino LiquidCrystal I2C je možné využi? funkcie lcd.backlight(); a lcd.noBacklight(); .

Prepojkou LED na boku prevodníka je možné podsvietenie vypnú nezávisle na aktuálnom nastavení pinu P3. Pokia? je prepojka rozpojená, nie je možné pinom P3 podsvietenie akoko?vek zapnú?.

prepojka_i2c_prevodniku

Špecifikácia:
čip: PCF8574
I2C Adresa: 0x20-0x27 (pôvodná adresa je 0x20)
Napájanie: 5V
Rozmery modulu: 55x23x14mm
Hmotnosť: 5 g
Kompatibilné pre: 1602 a 2004 LCD
Súčasčou dodávky:
1ks i2C prevodník pre LCD displej 16x2 a 20x4
Poznámka:
Tento výrobok nie je samostatne funk?ným celkom a môže vyžadova? odbornú montáž.
Fotografie výrobkov sú iba ilustráciami na ukážku a niekedy sa môžu líši? od skuto?ného vzh?adu predmetu. Avšak toto nemení jej základné vlastnosti.

file_downloadpcf8574_1.pdf

cena 269 na sklade: 5 ks
amkcomputer © 2023