AMK Computer
    Domov


Home

AMK Computer

Ján Mašlanka - AMK Computer
Okulka 15/22
Vranov nad Topľou
09301
Kontakt: +421 910 479 777
amkcomputer@amkcomputer.sk

IČO: 43330690
DIČ: 1077144288
IČ - DPH: SK1077144288
aspect_ratio

Obmedzenie internetu

Vážení zákazníci,
ospravedlňujeme sa za výpadok internetu v dnešných poludňajších hodinách (11.02.2021). Výpadok je spôsobený výpadkom rozvodnej elektrickej siete v Kamennej Porube. Tento výpadok nieje spôsobený technológiou AMKNET a preto nemáme priamy dosah na riešenie problému.
Svojich zákazníkov si vážime a chápeme, že výpadok internetu v dnešnej ťažkej dobe, keď zúri korona a mnohí z Vás pracujú doma prostredníctvom internetu, alebo sa vzdelávajú, je chúlostivou záleži ... aspect_ratio

Ako objednávať

Firma AMK Computer zabezpečuje predaj produktov zvyčajne po osobnom jednaní a vzájomnej dohode. Stáli zákazníci, ktorí majú prideleného obchodníka môžu kontaktovať priamo svojho obchodníka.
Ak ste firmou a ešte namáte prideleného svojho obchodníka a chcete objednať vybraný tovar, kontaktujte nás na našom čísle +421 910479777, alebo e-mailom: amkcomputer@amkcomputer.sk.
Tešíme sa na vás.

AMK Computeraspect_ratio

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Firma AMK Computer od Vás nevyžaduje poskytovanie osobných údajov, napriek tomu Vám poskytuje a dodáva vysoko kvalitné produkty, obsah a služby. Stránka je k dispozí­cii všetkým zákazníkom, aj dodávateľom. Nepoužívame vaše údaje na zasielanie upozornení­, ani pre interné účely. Všetky informácie, ktoré poskytujeme zákazní­kom sú verejne dostupné.
Vaše osobné údaje nevyuží­vame a nevyžadujeme registráciu, aby sme vám ponúkali produkty, obsah alebo služby.
Vaše osobné údaje  ... aspect_ratio