AMK Computer
AMK Computer
    Domov


AMK Computer

Ján Mašlanka - AMK Computer
Okulka 15/22
Vranov nad Topľou
09301
Kontakt: +421 910 479 777
amkcomputer@amkcomputer.sk

IČO: 43330690
DIČ: 1077144288
IČ - DPH: SK1077144288
aspect_ratio


Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-06-28 21:16:19| Aktualizoval: 93

Ako objednávať

Firma AMK Computer zabezpečuje predaj produktov zvyčajne po osobnom jednaní a vzájomnej dohode. Stáli zákazníci, ktorí majú prideleného obchodníka môžu kontaktovať priamo svojho obchodníka.
Ak sta firmou a ešte namáte prideleného svojho obchodníka a chcete objednať vybraný tovar, kontaktujte nás na našom čísle +421 910479777, alebo e-mailom: amkcomputer@amkcomputer.sk.
Tešíme ... aspect_ratio
Novinka

Založené: 2020-06-28 19:19:00 | Autor: 93 | Posledna aktualizácia: 2020-06-28 23:33:41| Aktualizoval: 93

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Firma AMK Computer od Vás nevyžaduje poskytovanie osobných údajov, napriek tomu Vám poskytuje a dodáva vysoko kvalitné produkty, obsah a služby. Stránka je k dispozí­cii všetkým zákazníkom, aj dodávateľom. Nepoužívame vaše údaje na zasielanie upozornení­, ani pre interné účely. Všetky informácie, ktoré poskytujeme zákazní­kom sú verejne dostupné.
Vaše osobné údaje nevyuží­vam ... aspect_ratio


Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-06-29 21:22:47| Aktualizoval: 93AMK Computer © 2019