×
Späť

Prihlasovací formulárShow Password

AMK Computer

☰ open
//min='1' max='' step=''
PolozkaNazovProduktuKodProduktuCenaZaJednotkuDPHCenaSdPHMnozstvoJednotkaCelkomCelkomSdPHCelkomDPHX
1 DS20 4_6_DS20_amk 134.79 € 20 % 161.75 € 673.95 € 808.75 € 134.80 €
Počet položiek Celkom Celkom s DPH DPH
1 673.95 € 808.75 € 134.8 €

Eagle setup

Tu je priložený súbor inštalácie EAGLE pre ú?ely vzdelávania. Vyberte vhodnú verziu 32, alebo 64 bit podľa vášho opera?ného systému. Kliknutím na odkaz stiahnete inštaláciu do svojho po?íta?a a spustite setup. Vyberte možnos? skúšobná verzia. Táto verzia je plne funk?ná, ale s obmedzením maximálnej ve?kosti plošného spoja.