Neprihlásený!

AMK Computer

Všetko pre vás a vaše pohodlie.


Home


Počet podkategórii: 10
počet produktov: 1

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Firma AMK Computer od Vás nevyžaduje poskytovanie osobných údajov, napriek tomu Vám poskytuje a dodáva vysoko kvalitné produkty, obsah a služby. Stránka je k dispozí­cii všetkým zákazníkom, aj dodávateľom. Nepoužívame vaše údaje na zasielanie upozornení­, ani pre interné účely. Všetky informácie, ktoré poskytujeme zákazní­kom sú verejne dostupné.
Vaše osobné údaje nevyuží­vame a nevyžadujeme registráciu, aby sme vám ponúkali produkty, obsah alebo služby.
Vaše osobné údaje nezí­skavame, neukladáme a preto ich nemôžeme zdieľať a ani nezdieľame s tretími stranami.
Z tohoto dôvodu nevyžadujeme súhlas so spracovaní­m osobných údajov v súvislosti s použí­vaním webovej stránky a využí­vaní­m informácií na tejto stránke.

O nás

Služby

Náš e-shop

Internet

Aktuality

Na stiahnutie

Katalógové listy

Vzdelávanie

Riešenia pre vás

Zelená energia